WYDZIAŁ NAUCZANIA KATECHETYCZNEGO Kurii Diecezjalnej Siedleckiej

 
   

2 marca 2021 r. Imieniny obchodzą: Halszka, Helena, Radosław

  ....    
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Iz 1, 10. 16-20); (Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23); Aklamacja (Ez 18, 31ac)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

INSTYTUCJE
Jubileusz 200
Problematyka katechetyczna w pracy II Synodu Siedleckiego
Diecezjalna Rada Katechetyczna
Wizytatorzy katechezy i Wizytator szkół katolickich
Zespół Katechetyczny
Doradcy metodyczni i konsultanci
Eksperci Ministra Edukacji Narodowej
Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli
Komisja Episkopatu Polski ds. Wychowania
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratoria i Delegatury
Duszpasterstwo młodzieży
Szkoły i przedszkola katolickie
Szkoły i przedszkola im. Jana Pawła II
Katechetyczne forum dyskusyjne
Diecezja Siedlecka
Interesujące strony
Google
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Komunikaty
Kalendarium 2021
Kalendarium formacyjne
Wydarzenia
Konkursy i olimpiady
ABC katechezy
Stan prawny katechezy
Zadania Wydziału
Powinności katechetyczne proboszcza
Powinności katechety szkolnego
Powinności księdza prefekta
I Komunia dzieci
Bierzmowanie młodzieży
Bierzmowanie dorosłych
Katecheza specjalna
Misja do nauczania
Podstawowe źródła
Dokumenty katechetyczne
Programy i podręczniki
Pomoce katechetyczne
Artykuły i książki
Modlitwa katechety
Stypendia edukacyjne
Historia katechezy w diecezji
 
INNE
Pliki do pobrania
 
 
 
Szkoły i przedszkola im. Jana Pawła II
 
 

 

Wybierz kategorie:

Nadawanie szkole imienia osoby kościelnej


Siedlce,12.03.2008    
Podstawowe informacje dotyczące procedury
nadania szkole imienia osoby kościelnej

           W ostatnich latach zwiększa się znacznie liczba szkół, które ubiegają się o to, aby ich patronem był sługa Boży  Jan Paweł II. Z informacji posiadanych przez Wydział Nauczania wynika, że w diecezji  siedleckiej jest 39 szkół, które noszą  imię papieża Polaka. Są też szkoły, których patronem jest ksiądz kardynał Stefan Wyszyński czy ksiądz Jan  Twardowski, a  także  inne znane i zasłużone  postacie, najczęściej z lokalnych środowisk.
            Poniżej zamieszczam informacje dotyczące przygotowania niezbędnych dokumentów w celu uzyskania zgody Biskupa Siedleckiego na nadanie szkole imienia osoby kościelnej. Chodzi o następujące dokumenty:
1. Prośba Dyrektora Szkoły i Księdza Proboszcza wraz z uzasadnieniem skierowana do Biskupa Siedleckiego o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia. Wraz z tą prośbą należy przedstawić szczegółowy szkolny program dydaktyczno-wychowawczego (cele, zadania, metody, środki, czas realizacji)   na cały najbliższy rok, rok poprzedzający akt nadania szkole imienia.„Nadanie imienia chrześcijańskiego” jest aktem eklezjalnym o niezwykle głębokim znaczeniu. „Przyjęcie imienia” łączy się z przyjęciem „wezwania po imieniu”. Czas poprzedzający „otrzymanie imienia” należy więc dobrze zaplanować
i pracowicie wykorzystać na wejście całej społeczności szkolnej w rozpoznanie
 i posłuszeństwo duchowi chrześcijańskiemu. Prośba kierowana do Księdza Biskupa jest nie tylko prośbą o złożenie podpisu pod określonym aktem prawnym (wyrażeniem zgody Kościoła), ale jest także zaproszeniem Biskupa o przewodniczenie w drodze, w drodze prowadzącej do przyjęcia i realizacji powołania chrześcijańskiego przez całą szkolna społeczność (uczniów wraz z rodzicami i nauczycielami). Jest to droga nieustannej przemiany i jest ona podstawową drogą wszystkich idących za Jedynym Nauczycielem.
W powyższym kontekście działania prowadzące do „otrzymania imienia” nie mogą być działaniami pośpiesznymi, a obecność Biskupa Diecezjalnego na tej drodze jest obecnością ciągłą („od” zamiaru przyjęcia imienia chrześcijańskiego przez określoną społeczność, „przez” realizację dydaktyczno-wychowawczego programu przygotowawczego, „do” codziennego wędrowania drogą życia chrześcijańskiego). 

2. Lokalne uchwały dotyczące tej sprawy:
• Uchwała Samorządu Uczniowskiego,
• Uchwała Rady Rodziców,
• Uchwała Rady Pedagogicznej,
• Uchwała Rady Gminy.

3. Program dydaktyczno – wychowawczy szkoły
 uwzględniający postać patrona i realizowany przez szkolną społeczność przez okres przynajmniej jednego roku. Zrealizowanie zaplanowanych i uzgodnionych z Księdzem Biskupem działań ku chrześcijańskiej metanoi warunkuje podpisanie przez Biskupa Siedleckiego aktu nadania szkole imienia chrześcijańskiego patrona. 
                                                                          
                                                                            Ks. dr Krzysztof Baryga
                                                                     Dyrektor Wydziału Nauczania
                                                                        Kurii Biskupiej w Siedlcach
 < powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR